ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΙΡΑΤΩΝ

24210-80281

e-mail:maty@otenet.gr, info@maty.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ισιδώρου 43
Ισιδώρου 43 - Εθν. Αγώνων, Νέα Ιωνία Βόλου

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Monday - Friday
Δευτέρα, έως Παρασκευή
18:00 έως 21:00
18:00 έως 21:00