Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
Πως λειτουργεί
Windows

Μερικές χρήσιμες συμβουλές,για Update του υπολογιστή

Χρήση των Windows Media Player 9 και 10 με συντομεύσεις

Ρύθμιση για άτομα με ειδικές ανάγκες, τυφλούς ή άτομα με αδύναμη όραση στα Windows XP

Προγράμματα συμβατά με τα Windows Vista

Microsoft Windows Update: ένα εύχρηστο link

Internet

Ρυθμίσεις και εγκατάσταση του Internet explorer 8

Απεγκατάσταση του internet explorer 7 και επιστροφή στον explorer 6

Ρυθμίσεις του internet explorer για λήψη στοιχείων ActiveX

Ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet, μέσω κινητού

ABBY Fine Reader

Ρυθμίσεις και εγκατάσταση του Abby Fine reader 9

Outlook Express

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου με το Outlook Express

Ρυθμίσεις στο Outlook Express

Jaws

Συντομεύσεις για το Jaws

Smart Phones

Κωδικοποιητές αρχείων ή χου και Video για Windows

Ρυθμίσεις και εγκατάσταση του Talkback

Ι Phones

Dropbox για το Iphone

Διάφορα

Ρυθμίσεις και εγκατάσταση του Zello

Εγκατάσταση, ρυθμίσεις και χρήση του Skype

Οδηγίες για το Winamp

Οδηγίες για το MSN

Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ