Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
Πληροφορίες ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων
Ηλεκτρονικά Βιβλία
Ηλεκτρονικά βιβλία είναι τα βιβλία που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. μέσω διαδικτύου ή σε CD, DVD κλπ. Τα ηλεκτρονικά αρχεία εφόσον περιλαμβάνουν το κείμενο του βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία βιβλίων Braille, ή να αναγνωσθούν μέσω συνθέτη φωνής από άτομα με δυσκολία πρόσβασης σε τυπωμένα κείμενα. Αλλά η ζήτηση που αντιμετωπίζουν οι εκδότες βιβλίων, για ταυτόχρονη διάθεση των βιβλίων τους και σε ψηφιακή μορφή, δεν προέρχεται μόνο από τα άτομα με αδυναμία πρόσβασης στα τυπωμένα βιβλία. Τα ηλεκτρονικά βιβλία, όταν μάλιστα περιέχουν και την ηχογραφημένη αφήγηση του κείμενου, αρχιζουν να ενδιαφέρουν όλο και ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού, οι οποίοι μπορούν να εναλλάσσουν την ανάγνωση με το άκουσμα της αφήγησης του κειμένου.
Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία
Η αυξανόμενη ζήτηση των ηλεκτρονικών βιβλίων έθεσε και το πρόβλημα των προδιαγραφών που όφειλαν να πληρούν. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας άνοιγε τον δρόμο για την επόμενη γενιά ομιλούντων βιβλίων που θα ξεπερνούσαν τους περιορισμούς της αναλογικής ηχογράφησης που ως γνωστόν υποχρεώνουν τον χρήστη σε σειριακή ανάγνωση χωρίς δυνατότητες αναζήτησης και απευθείας πρόσβασης σε δομικά στοιχεία του κειμένου όπως σελίδες, κεφάλαια, ευρετήρια κλπ.
Πρότυπα για όλους
Με δεδομένο το ενδιαφέρον για τα Ψηφιακα Ομιλούντα Βιβλία, τόσο από τους Φορείς των ατόμων με δυσκολία πρόσβασης στα εκτυπωμένα βιβλία, όσο και από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, ο στόχος που μπήκε ήταν για την δημιουργία προδιαγραφών που θα κάλυπταν εξ αρχής τις ανάγκες όλων των πλευρών. Το 1995, δημιουργείται η κοινοπραξία DAISY ( D igital A udio-based I nformation SY stem) η οποία διαμορφώνει τις πρώτες προδιαγραφές, οι οποίες περιγράφουν πως θα πρέπει να συνδυάζονται η ψηφιακή ηχογράφηση του κειμένου με τα στοιχεία της δομής του κειμένου κατά τρόπο που να επιτρέπουν την κατ' επιλογή πλοήγηση του χρήστη στα σημεία της αφήγησης που επιθυμεί. Το πρότυπο που κατατίθεται το 2001, βασίζεται στις συστάσεις της κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, χρησιμοποιεί τις προδιαγραφές XHTML, XML και SMIL (Synchronized Multimedia, Integration Language) και ορίζει 6 κατηγορίες ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων ανάλογα με τα ποσοστά ανάμειξης του ηχογραφημένου κειμένου με το ψηφιακά αποθηκευμένο κείμενο.
Κατηγορίες Βιβλίων DAISY
  • Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο , H απλούστερη μορφή χωρίς καμμία δυνατότητα πλοήγησης
  • Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο, συνοδευόμενο από αρχείο με την δομή του κειμένου που επιτρέπει στον χρήστη την πλοήγηση του σε σελίδες, επικεφαλίδες, και άλλα δομικά στοιχεία του κειμένου
  • Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο, συνοδευόμενο από αρχείο με την δομή του κειμένου, καθώς επίσης και από μέρος του κειμένου , για παράδειγμα το κείμενο του ευρετηρίου, το λεξιλόγιο κλπ, που επιτρέπει στον χρήστη την αναζήτηση με βάση λέξεις κλειδιά και την πλοήγηση του στα δομικά στοιχεία του βιβλίου
  • Ψηφιακά Ηχογραφημένο κείμενο, συνοδευόμενο από το πλήρες κείμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου . Αποτελεί το δυσκολότερο στην παραγωγή του ψηφιακό βιβλίο, αλλά και με δυνατότητες πλήρους αναζήτησης και απ' ευθείας πρόσβασης στα διάφορα δομικά στοιχεία του βιβλίου.
  • Πλήρες κείμενο και μέρος της Ψηφιακής Ηχογράφησης , επιτρέπει στον χρήστη δυνατότητες πλήρους πλοήγησης και αναζήτησης αλλά με περιορισμένη δυνατότητα να ακούσει επιμέρους τμήματα της ψηφιακής ηχογράφησης
  • Πλήρες κείμενο, χωρίς καθόλου Ψηφιακή Ηχογράφηση , επιτρέπει στον χρήστη δυνατότητες πλήρους πλοήγησης και αναζήτησης, χωρίς καμμιά δυνατότητα να ακούσει την ψηφιακή ηχογράφηση. Κατάλληλο για ανάγνωση μέσω μόνο του συνθέτη φωνής.
 
Ηλεκτρονικά Βιβλία
Ποίηση - Σταχυολογήματα
Καβάφης
Λογοτεχνικά αποσπάσματα
Βιογραφίες
Πολιτικά και άλλα
 
Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ