Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
Το Καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ Μαγνησίας "Μάγνητες Πειρατές"
Άρθρο 1: Επωνυμία - Έδρα
1) Ιδρύεται αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑμεΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Α.Σ.Α.Μ.) με το διακριτικό τίτλο: «ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ».
2) Έδρα του Σωματείου είναι η πόλη του Βόλου Μαγνησίας.
Άρθρο 2: Σκοπός - Μέσα
Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών ατόμων με ειδικές ανάγκες μεταξύ όλων των κατηγοριών των ΑμεΑ, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων δια της διάδοσης του αθλητισμού. Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων για ΑμεΑ καθώς και η συνένωση όλων των κατηγοριών αθλητών ΑμεΑ σύμφωνα με τα πρότυπα της IPC (INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE). Η ανάπτυξη συνεργασίας με Σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του σε τοπικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η ανάπτυξη τμημάτων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα των παγκόσμιων οργανώσεων αθλητισμού.

Η συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες περιφερειακούς - πανελλήνιους και διεθνείς. Ο σκοπός του συλλόγου επιτυγχάνεται με την:

•  Ίδρυση αγωνιστικών τμημάτων ανδρών γυναικών για όλα τα αθλήματα που αθλούνται ΑμεΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς της IPC.

•  Με την εξασφάλιση των χώρων για άθληση κατάλληλη για ΑμεΑ.

•  Με την προσπάθεια για ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητών ικανών να εκπροσωπούν στα ελληνικά και διεθνή στάδια τον αθλητισμό των ΑμεΑ.

•  Με τη συμμετοχή του Συλλόγου σε αθλητικούς και άλλους αγώνες που οργανώνονται υπό προϊσταμένων αυτού Ομοσπονδιών ή μεταξύ Συλλόγων, καθώς και σε διεθνείς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.

Βόλος, 16 Σεπτεμβρίου 2009
Άρθρα του Καταστατικού
Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ