Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
20.02.2012 - Βράβευση Αθλητών Στίβου από Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Διεύθυνση Αθλητισμού Δήμου Βόλου
Οι αθλητές που βραβεύτηκαν κατά αλφαβητική σειρά:
  • Γκουτζαμάνης Γεώργιος, κατηγορία Τ11, χρυσό στα 200 μέτρα
  • Δενελάβα Μαρία, κατηγορία Τ13, χρυσό στο ακόντιο και ασημένιο στη σφαίρα
  • Κακαλές Γεώργιος, κατηγορία Τ13, χρυσό μετάλλιο στα 100 και χάλκινο στα 200 μέτρα
  • Μανδηλάς Γεώργιος, κατηγορία Τ12, χρυσό μετάλλιο στα 800 και στα 1500 μέτρα
  • Ντότας Γεώργιος, κατηγορία Τ11, χρυσό μετάλλιο στο ακόντιο
  • Πουρσανίδης Δημήτριος, κατηγορία Τ13, χρυσό μετάλλιο στα 5000 μέτρα και ασημένιο στο άλμα εις μήκος
  • Σπυρίδη Άννα, κατηγορία Τ13, χρυσό στη σφαίρα
  • Τζήμκας Ηλίας, κατηγορία Τ11, ασημένιο στα 400 μέτρα
Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ