Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν.Μαγνησίας "ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"

Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 201/2007

Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών ( ΕΟΤ )
Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Θεσσαλίας
Νομοθεσία για Τυφλούς
Νομοθεσία για Τυφλούς
 
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Πληροφορική
   
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
 
Ψυχαγωγία
Ψυχαγωγία
 
 
 
 
Αθλητικές Δραστηριότητες "Μάγνητες Πειρατές"
Φωτογραφίες

20 Φεβρουαρίου 2012, Βράβευση Αθλητών Στίβου από Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. διεύθυνση Αθλητισμού Δήμου Βόλου

Βίντεο
 
Δράσεις Σωματείου "Μάγνητες Τυφλοί"
Φωτογραφίες
Βίντεο

14 Ιανουαρίου 2016 Οι "Μάγνητες Τυφλοί" στο Γυμνάσιο Σούρπης

2 Φεβρουαρίου 2013, Κοπή Πίτας Σωματείου "Μάγνητες Τυφλοί" και "ΑΣΑΜ Πειρατές"
Τυφλολογία
Τυφλολογία
Περί Τυφλών ο Λόγος
Ευτράπελα
   

Χρήσιμα

Χρήσιμα

Δωρεάν Λογισμικό
   
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογοι ΑΜΕΑ Μαγνησίας
Σύλλογος Νεφροπαθών
   
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
Αθλητικοί Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 
 
 
"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"
Συμμόρφωση της προσβασιμότητα του δικτυακού τόπου με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιπέδου ΑΑΑ