Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Ο ιταλός φιλόσοφος Ουμπέρτο Eκο θέλοντας να τονίσει την σημασία αλλά και την επίδραση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή μας ζωή έγραψε πως όποιος δεν είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσει είναι ένας σύγχρονος αναλφάβητος.
Η φράση αυτή από μόνη της αποτυπώνει την τεράστια σημασία των νέων τεχνολογιών στην ζωή μας,  αλλά δείχνει ταυτόχρονα και τον μοιραίο κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού εκείνων των ομάδων του πληθυσμού που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε κοινωνία της πληροφορίας.
Η κοινωνία της πληροφορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόσβαση στην γνώση.
 Από αυτή την άποψη, μιλώντας για την ζωή των τυφλών, είναι εύκολο να αντιληφθούμε την τεράστια σημασία της συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας, όπου μέσα από αυτήν διευρύνονται καθοριστικά οι δυνατότητες για την κοινωνική ένταξη.
 Η πρόσβαση στην χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί αναμφισβήτητη πλέον ανάγκη σε καθημερινό επίπεδο, ώστε η κοινωνική ένταξη των τυφλών να συνδέεται άμεσα με την χρήση τους, ενώ αυτή κάθε αυτή η χρήση αποτελεί πλέον θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα που διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή των τυφλών στην κοινωνική ζωή ως ισότιμων πολιτών.  
Από το 1989 που η βρετανική εταιρεία dolphin system computers παρουσίασε τον πρώτο αναγνώστη οθόνης (πρόγραμμα hal) έχει πλέον διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα στην χρήση όχι μόνον των υπολογιστικών συστημάτων αλλά και άλλων τεχνικών βοηθημάτων που βασίζονται στην ανάπτυξη της πληροφορικής.
 Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ευρύ φάσμα εφαρμογών που προσφέρει στην ζωή των τυφλών η χρήση της πληροφορικής.
 Η αλματώδης ανάπτυξη του διαδικτύου δίνει στον τυφλό χρήστη την δυνατότητα να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες πηγές πληροφοριών που παρέχονται από αυτό, όπως στην επιστήμη, την πολιτική,  την οικονομία,  τις νέες τεχνολογίες, την καθημερινή του ενημέρωση με την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης  και τις συνηθισμένες χρηστικές πληροφορίες που τον διευκολύνουν στην καθημερινή του ζωή.
 Επιπλέον δε, με την βοήθεια της πληροφορικής ο/η τυφλός/η πολίτης διευκολύνεται αφάνταστα στην ομαλή του ένταξη στην αγορά εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων καθώς και στην ισότιμη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η χρήση των υπολογιστικών συστημάτων έρχεται να προσθέσει στις ανάγκες των τυφλών για πληροφόρηση  μία ακόμη εναλλακτική πηγή άντλησης της γνώσης σε σχέση με τις δύο άλλες πηγές, δηλαδή την φωνητική ανάγνωση μέσω κασετών και κείμενα γραμμένα στην γραφή braille, ενώ η χρήση της πληροφορικής βοηθά τις δύο πηγές που αναφέραμε, εφόσον με την χρήση της μπορούμε να αναπτύξουμε με λιγότερο κόστος σε σχέση με το παρελθόν ψηφιακές βιβλιοθήκες ή να τυπώσουμε βιβλία στην γραφή braille με τους ανάλογους εκτυπωτές. Τέλος με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών αναπτύσσονται τεχνικά βοηθήματα που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των τυφλών, όπως ομιλούντα κινητά τηλέφωνα, συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης ή του σακχάρου του αίματος, ομιλούντα ρολόγια, κλπ.     
Ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο είναι η δυσκολία πρόσβασης των τυφλών στην χρήση των νέων τεχνολογιών, που οφείλεται αφενός στο υψηλό κόστος κτήσης των σχετικών βοηθημάτων και αφετέρου στην καθολική απουσία συγκεκριμένης και σχεδιασμένης παρέμβασης από πλευράς της πολιτείας.
Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις τον Σεπτέμβριο του 2003 γίνονται οι πρώτες προκηρύξεις για την προμήθεια η/υ, ώστε να τους χρησιμοποιήσουν οι τυφλοί μαθητές.
 Επισημαίνουμε, εδώ, πως το νομοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση τεχνικών βοηθημάτων στην εκπαίδευση υπάρχει με τον ν. 1566 από το 1985.
Το ποσοστό των τυφλών χρηστών η/υ εκτιμάται γύρω στο 8 με 10% ενώ αυτών που χρησιμοποιούν το ιντερνετ βρίσκεται στο 2 με 3%.
 Η απόκλιση αυτή είναι τεράστια συγκρινόμενη με το ποσοστό χρήσης των η/υ σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας (60%), αλλά και σε σχέση με αυτόν της Ε. Ε. (80%).
Σύμφωνα με στοιχεία της eurostat (Οκτώμβριος 2005) το 47% του πληθυσμού στις 25 χώρες - μέλη είναι χρήστες του ίντερνετ.
Το κόστος του απαραίτητου λογισμικού καθώς και των αναγκαίων τεχνικών βοηθημάτων για επαρκή χρήση των νέων τεχνολογιών καθιστά την χρήση τους ένα χόμπυ πανάκριβο αυτών που διαθέτουν υψηλό οικονομικό εισόδημα, προσδίδοντας στην χρήση αυτή κάθε αυτή σαφή ταξικά χαρακτηριστικά.
 Για παράδειγμα ένας μέσος η/υ κοστίζει 1000 ευρώ ενώ για να γίνει προσβάσιμος για τυφλούς  χρειάζονται 2200 ευρώ. Το κόστος ενός κοινού εκτυπωτή είναι 90 ευρώ ενώ ο αντίστοιχος εκτυπωτής braille κοστίζει 4000 ευρώ. Ένα συνηθισμένο κινητό τηλέφωνο ξεκινά με κόστος 70 ευρώ ενώ ένα προσβάσιμο κινητό για τυφλούς από 350 ευρώ αντίστοιχα.
Η διαμόρφωση αυτού του υψηλού κόστους οφείλεται στο περιορισμένο μέγεθος της αγοράς των τυφλών χρηστών όχι μόνον στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως.
Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται από τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με συγκεκριμένα μέτρα κρατικής παρέμβασης είτε με την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μηχανισμών είτε με την παροχή αυτών των βοηθημάτων μέσω του συστήματος πρόνοιας & κοινωνικής ασφάλισης.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει το όλο θέμα είναι το γεγονός πως ενώ για τις psdn και τις isdn συνδέσεις υπάρχει έκπτωση 16 ευρώ στον μηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινωνιών δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο για τις ευρυζωνικές συνδέσεις (adsl).
 Όμως και οι οργανωμένοι φορείς της κοινότητας των τυφλών δεν διατύπωσαν έγκαιρα ένα σαφές και σύγχρονο διεκδικητικό πλαίσιο προς την πολιτεία, εφόσον η υπόθεση της κοινωνίας της πληροφορίας δεν ήταν στις άμεσες και υψηλές προτεραιότητες τους στον τομέα των αιτημάτων τους.
 Ως τώρα αυτοί αρκούνται κύρια στην απορρόφηση προγραμμάτων της Ε.Ε., με ζητούμενη όμως αποτελεσματικότητα.
 Δεν είναι τυχαίο πως μέχρι τώρα κανένας φορέας στην χώρα μας, κρατικός ή ιδιωτικός, δεν παρέχει οργανωμένες και πλήρεις υπηρεσίες σχετικές με την συμμετοχή των τυφλών στην κοινωνία της πληροφορίας. Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι σειρά φορέων, ιδιωτικών και δημοσίων, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που αναπτύσσουν οι ιστοσελίδες τους είναι από μερικώς η καθόλου προσβάσιμες για τους τυφλούς χρήστες, παρά το ότι γι’ αυτό τον σκοπό υπάρχουν καθορισμένες προδιαγραφές, χωρίς να αλλοιώνουν το οπτικό και γραφικό τους περιβάλλον.
 Η ίδια κατάσταση υπάρχει στον τομέα της ανάπτυξης του λογισμικού, αλλά το πρόβλημα στον συγκεκριμένο τομέα είναι περισσότερο πολύπλοκο και σχετίζεται άμεσα και με την εξέλιξη των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης.                 
Θεωρούμε πως από αυτή την ημερίδα μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με τελικό σκοπό την ένταξη των τυφλών στην κοινωνία της πληροφορίας.
  1. Η πρόσβαση των τυφλών στην κοινωνία της πληροφορίας αλλά και των αναπήρων ευρύτερα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την κοινωνική ένταξη. Από αυτή την σκοπιά η συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και ένα βασικό κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται από κάθε σύγχρονο κοινωνικό κράτος. 
 Η πολιτεία οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα σε διάλογο με την κοινότητα των τυφλών με τελικό στόχο την καθολική πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας όπως: 
  • Την πλήρη εισαγωγή της χρήσης των η/υ στην εκπαίδευση των τυφλών και υλοποίηση της δέσμευσης του πρωθυπουργού για διανομή τους σε τυφλούς μαθητές & σπουδαστές. Σε ότι αφορά τους τυφλούς πρόκειται για 155 μαθητές
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών χρηματοδότησης (χορήγηση άτοκων δανείων), ώστε κάθε τυφλός/η πολίτης να έχει πρόσβαση στην χρήση των νέων τεχνολογιών με μείωση του κόστους αγοράς.
  • Απαλλαγή από τον ΦΠΑ όλων των τεχνικών βοηθημάτων, ύστερα από την κατάρτιση σχετικού πίνακα και την θέσπιση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τα χορηγούμενα τεχνικά βοηθήματα. 
  • Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με στόχο την ακόμη καλύτερη πρόσβαση των τυφλών στην κοινωνία της πληροφορίας.
  •  Την ενθάρρυνση αλλά και την ευαισθητοποίηση των κατασκευαστών ιστοσελίδων και προγραμμάτων ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμα για τυφλούς χρήστες.
  • Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για την ένταξη των τυφλών στην αγορά εργασίας, σε σχέση με τα παραδοσιακά αλλά και νέα επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν οι τυφλοί. Ειδικότητες σχετικές με την πληροφορική στα  δημόσια ΙΕΚ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
  • Αμεση λύση των νομικών προβλημάτων σχετικών με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη βιβλιοθηκών με κείμενα σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή με την ανάληψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκδοτικών οίκων και συγγραφέων.   
Θεωρούμε πως η χρήση των νέων τεχνολογιών πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του σχεδιασμού της πολιτείας αλλά και των προγραμμάτων και των διεκδικήσεων της κοινότητας των τυφλών.
 Τον Ιανουάριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση σχετικό κείμενο προτάσεων για την πρόσβαση των αναπήρων στην κοινωνία της πληροφορίας, ενώ το 2007 έχει ανακηρυχτεί έτος των ίσων ευκαιριών για όλους.
 Σε αυτά τα πλαίσια η κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλες εκείνες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η πρόσβαση των τυφλών στην κοινωνία της πληροφορίας από μεγάλο ζητούμενο να γίνει μια χειροπιαστή καθημερινή πραγματικότητα.