Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο/ειδικότητα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο/ειδικότητα ως ακολούθως (βλ. πίνακα Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 3
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12 ΜΗΝΕΣ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔ. ΟΔΗΓΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ΄) 12 ΜΗΝΕΣ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/ης (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση ως Παράρτημα Ι),
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών,
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ κατηγορίας και του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (μόνο για τη θέση με κωδικό 314.00)
5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 και αναφέρονται παρακάτω,
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους (υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη:

«Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού» στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17675.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΚΕΑΤ, στον ιστότοπο της Διαύγειας και στα καταστήματα του ΚΕΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα και Παράστημα ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στον τύπο.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής επιστολής κρίνεται από την ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα της ταχυδρομικής σήμανσης στο φάκελο αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα αξιολογηθούν.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 9520633 και 2109582760 για την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα και 2310830095 (εσωτ. 104) για το Παράρτημα του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 πμ. έως 14:00 μμ.

Η προκήρυξη εδώ:
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΖΛ469ΗΜΕ-ΗΑ4?inline=true

https://www.dikaiologitika.gr/